20 kwietnia 2023

Prawo karne - do kogo się zwrócić?

W sprawie karnej występować można w charakterze świadka, pokrzywdzonego lub podejrzanego.

W każdej roli procesowej człowiek może znaleźć się świadomie lub zupełnie przypadkowo. 

Postępowanie karne może toczyć się na policji, w prokuraturze lub sądzie. Na każdym etapie, każdy obywatel ma prawo do skorzystania z pomocy adwokata: pełnomocnika w sytuacji bycia świadkiem lub pokrzywdzonym lub obrońcy kiedy występuje się w charakterze osoby podejrzanej lub oskarżonej. 

 

Czym różni się osoba podejrzana od osoby oskarżonej?

Osoba podejrzana występuje na etapie postępowania przygotowawczego (prowadzonego przez prokuraturę) i jest to osoba, która otrzymała postanowienie o przedstawieniu zarzutu lub zarzutów. Osoba oskarżona występuje na etapie postępowania sądowego - kiedy prokurator wysłał do Sądu akt oskarżenia. Wówczas, to Sąd - a nie jak dotychczas prokurator - jest gospodarzem postępowania karnego. 

 

Czy w sprawie karnej warto zwrócić się do adwokata po pomoc?

Nie ma prostych postępowań - każde jest indywidualne, połączone z konkretną osobą, w odmiennym stanie faktycznym. Warto zwrócić się o pomoc w każdej sprawie tj. od wykroczenia po przestępstwo. Adwokat może pomóc ocenić sytuację, ryzyko, wskazać klientowi najbardziej optymalne rozwiązania procesowe. Lepiej skorzystać z pomocy adwokata w trakcie postępowania niż po nim - zwiększa to zakres możliwych działań i pozwala zaoszczędzić czas, nerwy oraz pieniądze. 

 

Prawo karne jest dziedziną prawa, która reguluje kary za